вторник, 6 ноември 2012 г.

Първи брой на електронен бюлетин "Доброволец"

Представяме ви първия брой на електронен информационен бюлетин "Доброволец", изготвен от доброволците на Читалище "Умение-2003" в рамките на проект “Доброволческа работилница за идеи и изкуство”. Инициативата се финансира от Национален център “Европейски младежки програми и инициативи” по Националната програма за младежта, подпрограма „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи”.