четвъртък, 26 септември 2013 г.

И общински служители в Ямбол не знаят за какво разходват такса „Синя зона”

  Общинските служители в Ямбол, които събират от шофьорите такса за паркиране в нововъведената „Синя зона”, не знаят за какво кметската администрация харчи налога.
Данъкоплатците са наясно, че са задължени да плащат на общината за имотите си, за чистотата, за услуги... Но не са наясно как точно са определени ставките, по които ги облагат.
Учениците знаят, че за всеки от тях държавата привежда пари на училищата, но не им е известно каква е сумата и за какво трябва да се изразходва. Или поне не знаят как да получат информация за това. 
Подобни отговори получаваха младите доброволци на читалище „Умение-2003”, които, съвместно с координатора на Програма достъп до обществена информация Дияна Бончева, организираха информационна кампания в Ямбол по повод Международния ден на правото да знам. Импровизираната анкета сред случайните минувачи показа, че все повече граждани знаят, че обществените институции са задължени да им предоставят информация по Закона за достъп до обществена информация. Все още обаче са малко тези, които активно използват правата си по закона.
Денят на правото да знам се отбелязва на 28 септември по цял свят. На този ден преди 11 години на организирана от Програма Достъп до информация конференция в София бе създадена Международната мрежа на застъпниците на свобода на информацията. Днес в мрежата членуват 400 организации от цял свят и 600 експерти. Читалище „Умение-2003” организира съвместни инициативи с ПДИ в Ямбол за трета поредна година.