събота, 30 юни 2012 г.

Опасни бижута и дъждобраниРайонната здравна инспекция в Ямбол проверява търговски обекти по сигнал от Министерство на здравеопазването и Комисията за защита на потребителите за вредни за здравето лепила и фенери. Според получените нотификации по системата RAPEX следните опасни стоки са открити на територията на Европейския съюз:


1. нотификация № А12/0834/12 – 1) Обеци 2) Колие, марка – Niia, нотифицираща страна – Финландия, страна на произход – Китайската Народна Република, производител – неизвестен, износител – Hong Kong Shun Cheng Trading Ltd., Rm 20 11/F New Tech Plaza Street, San Po Kong, Kowloon, Hongkong, Китай;
Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитанията/анализите и заключения:
Тези продукти представляват опасност за здравето, тъй като количеството на кадмий (изразено като Cd метал) надвишава границата от
0,01 % (i.e.100 mg/kg) от масата на металния материал.
1) Металният материал на частта с формата на диамант съдържа кадмий
 91 % (w/w). Черната боя е премахната преди анализа.
1) Металният материал на частта с формата на диамант съдържа кадмий 81 % (w/w). Тестването е извършено от Финландската Митническа Лаборатория


2. нотификация № A12/0840/12– Пръстен, марка – Spirit Items, нотифицираща страна – Финландия, страна на произход – Китайската Народна Република, производител – неизвестен, износител – Victory Shoes Co Ltd., № 65 Dongshen Road Longgang Town Shenzhen City, Китай;
Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитанията/анализите и заключения:
Тези продукти представляват опасност за здравето, тъй като количеството на кадмий (изразено като Cd метал) надвишава границата от
0,01 % (i.e.100 mg/kg) от масата на металния материал.
1) Металният материал на пръстена съдържа кадмий 34% (w/w)
2. Металният материал на пръстена съдържа кадмий 33% (w/w)
3. Металният материал на пръстена съдържа кадмий 33% (w/w)
4. Металният материал на пръстена съдържа кадмий 36% (w/w)
Тестването е извършено от Финландската Митническа Лаборатория
  3. нотификация № A12/0854/12 – Шал, марка – AmandaB Collection, нотифицираща страна – Финландия, страна на произход – Индия, производител – неизвестен, износител – Promila Emporium 157-B Palika Bazar, Connaugh Place, New Delhi 110001, Индия;

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитанията/анализите и заключения:
Продуктът предствавлява риск за здравето, тъй като съдържа забранени азо оцветители. Синият цвят е отделил 140 mg/kg  3,3, диметоксибензидин, което надвишава границата от 30 mg/ kg.
           
4. нотификация № A11/0051/12– Комплект за ремонт на велосипедни гуми „Thumbs Up® Rubber Solution“ с 6 парчета, марка – Thumbs Up®, нотифицираща страна – Литва, страна на произход – Тайван, производител – неизвестен, дистрибутор – Scandinavian Recycling Group AB, Box 223, 35105 Vahjo, Sverige, sbth. se UABSvelitus”, Randondvario pl. 150, Kaunas, Литва;

Естество на риска:
 Химически
Обобщение на резултатите от изпитанията/анализите и заключения:
Докладът от тестването на Центъра на Националния Институт за Физически науки и технологии No SR-1510-308: от 2012-03-28. показва, че лепилото съдържа бензен - 0.1% от масата толуен- 0.8% от масата. Продуктът не съответства на изискванията на Регламент
(EC) 1907/2006


5. нотификация № A12/0874/12 – Дъждобрани за деца: PU Rubber Rain and Janis, марка – Ticket to Heaven A/S,нотифицираща страна – Дания, страна напроизход – Китайската Народна Република, производител – 3S Textile & Apparel Shijiazhuang co.,Ltd, 1109, Shangde plaza, № 8 Kangle Street, Shijiazhuang, Китайската Народна Република;

Естество на риска:
 Химически
Обобщение на резултатите от изпитанията/анализите и заключения:
Приспособлението за издърпване на ципа съдържа 0,18% на кадмий, при надхвърляне на лимита от 0,01%. В допълнение, продуктът съдържа 3,6% от теглото на бис (2-етилхексил) фталат (DEHP). Този продукт не е в съответствие с Регламента REACH. 

 6. нотификация № А11/0054/12 – Многофункционално цианакрилно лепило Super Attak Original All Purpose Cyanoacrylate Adhesive 3g, марка – SUPER ATTAK (Продуктът е фалшив), нотифицираща страна – Италия, страна на произход – Китайската Народна Република, производител – Jiangshan Rill Adhesive Factory, Shop 14633, 2F Section G, InternationalTrade City Китайската Народна Република;
Естество на риска:
 Химически
Обобщение на резултатите от изпитанията/анализите и заключения:


Лепилото съдържа канцерогенните и силно токсични вещества акрилонитрил, хлороформ, дихлороетан, триетил фосфат.
7. нотификация № А11/0055/12 – Цианакрилно лепило 5g, марка – SUPER ATTAK (Продуктът е фалшив), нотифицираща страна – Италия, страна на произход – Китайската Народна Република, производител – Jiangshan Rill Adhesive Factory, Shop 14633, 2F Section G, InternationalTrade City Китайската Народна Република.
Естество на риска:
 Химически
Обобщение на резултатите от изпитанията/анализите и заключения:
Лепилото съдържа канцерогенните и силно токсични вещества акрилонитрил, хлороформ, дихлороетан, триетил фосфат.

В случаи на установено наличие на горепосочените продукти, моля за подадете сигнал на тел. 046/663170 или на e-mail: rzi-yambol@mbox.contact.bg.   Проверяват за опасни лепила и фенери


Районната здравна инспекция в Ямбол проверява търговски обекти по сигнал от Министерство на здравеопазването и Комисията за защита на потребителите за вредни за здравето лепила и фенери. Според получените нотификации по системата RAPEXследните опасни стоки са открити на територията на Европейския съюз:

1. нотификация № 0815/12 – „Super Glue“ – лепило, марка – Super Glue, нотифицираща страна – Литва, страна на произход – Китай, производител – неизвестен, дистрибутор – PMS INTERNATIONAL, Cricketers Way, Basildon, Essex SS13 1ST, Великобритания, UAB „Angolita“, Jogailos str. 11A, Литва;

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитанията/анализите и заключения:
Националният изследователски институт за физични науки и Технологичен център издават Доклад от проведени изпитвания № JR-1510-310 от 28.03.2012, който съдържа следното: лепило съдържащо хлороформ в количество 12,1 % от теглото. Продуктът не отговаря на изискванията на Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС)  (EC). 1907/2006 относно Регистрирането, оценката, разрешаването и забраната на химически вещества (REACH), Анекс XVII, точка 32.1 материали съдържащи хлороформ не бива да бъдат продавани или използвани като материали или като съставки или в комбинация с други материали, които са предназначени за общите потребители, ако концентрацията е равна или по-голяма от 0 1%. Нивата на хлороформ в продукта надвишават 121 пъти разрешените нива. Хлороформът (CAS-No. 67-66-3, EC No. 200-663-8) се класифицира в трета категория на карциногенните вещества. Подозиран е, че предизвиква рак и уврежда здравето чрез продължително излагане въздействието на продукта, чрез вдишване, а ако бъде погълнат предизвиква сериозни здравословни проблеми.


2. нотификация № 0749/12 – Бели небесни фенери, марка – Redwood Leisure, нотифицираща страна – Финландия, страна на произход – неизвестна, производител – неизвестен, износител – Redwood Leisure, Toptrade Manchester Limited, 45 Sherbourne Street, Manchester M8 8LE;

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитанията/анализите и заключения:
Продуктът създава химически риск, тъй като нишката, която се свъзва към фитила на небесния фенер съдържа нишки от хризотил азбест.  
Продуктът не съответства на Регламента REACH.
                                   
                                 
 3. нотификация № 0775/12 – Бял небесен фенер DeLuxe Eco Wedding Pack, марка – неизвестна, нотифицираща страна – Ирландия, страна на произход – Китай, производител – неизвестен, износител – Sumlee Lanterns, Zongshan, Guangdong, Китай;
Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Въжето на продукта съдържа хризотилен азбест
                            
                           
4. нотификация № 0826/12 – Телени свободни въздушни фенери, марка – SkyLanterns.com, нотифицираща страна – Ирландия, страна на произход – Великобритания, производител – неизвестен, износител – Sky lanterns Ltd., The Pillars, Tysea Hill, Stapleford Abbots, Essex RM4 1JU, Великобритания.

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитанията/анализите и заключения:
Продуктът създава химически риск, тъй като връвта към горящата част съдържа нишки от хризотил азбест.
Продуктът не съответства на изискванията на Регламента REACH.В случаи на установено наличие на горепосочените продукти, моля да подадете сигнал на тел. 046/663170 или на e-mail: rzi-yambol@mbox.contact.bg.  

Опасни сапуни и избелващи зъбите продукти


Районната здравна инспекция в Ямбол извърши проверка на търговски обекти по сигнал от Министерство на здравеопазването и Комисията за защита на потребителите за вредни за здравето сапуни, лосиони, избелващи зъбите продукти и др. Според получените нотификации по системата RAPEX следните опасни стоки са открити на територията на Европейския съюз:

  

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Съдържание на живак: 9072 +/- 700 mg/kg; Заради установеното съдържание на живак, въпросният продукт се счита, че може да причини увреждания на здравето, когато бъде използван по предназначение.
   

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Вътрешни проверки на качеството са установили, че продукт за измиване на тяло No. 7 случайно е бил опакован в туби на лосиона за тяло No7 Completely Quenched Moisturising Body lotion. Предназначената употреба на лосиона е да остане в контакт с кожата без да се изплаква. Продуктът за измиване на тяло No7, който се е съдържал в опаковката на лосиона за тяло се отмива веднага. Съществува малка вероятност потребителите да получат някаква реакция, ако оставят продукта за измиване на тяло в контакт с кожата си продължително време. Като предпазна мярка, Boots са решили да извършат обществено изземване на засегната партида с номер 1 КК. 

                                      

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Този продукт съдържа 0.09 % ди(2-етилхексил)фталат.
Това вещество е умишлено прибавено към продукта или е налице неподходяща производствена технология.


Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Този продукт съдържа 0.23 % ди(2-етилхексил)фталат.
Това вещество е умишлено прибавено към продукта или е налице неподходяща производствена технология.Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Продуктът съдържа приблизително 86% метил метакрилат (MMA).

Съгласно § 26 LFGB, производителите на козметика могат да пускат на пазара единствено козметични средства, които не са вредни за здравето. Безвредността за здравето трябва да бъде доказана за всяко козметично средство посредством оценка на безопасността съгласно § 5b (1) No 4 на Наредбата за Козметика. Въпреки това, не е била предоставена оценка на риска.
В своята “Оценка на безвредността на козметични средства за оформяне на нокти, съдържащи метил метакрилат” от 22 декември 2011, Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR, Федерален Институт за Оценка на Риска) счита, че метил метакрилатът в концентрация от 80-90% в козметичните средства за оформяне на нокти е вреден за здравето, заради голяма вероятност от непоносимост, което може също така да причини увреждане на ноктите.


Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Продуктът съдържа приблизително 86% метил метакрилат (MMA).

Съгласно § 26 LFGB, производителите на козметика могат да пускат на пазара единствено козметични средства, които не са вредни за здравето. Безвредността за здравето трябва да бъде доказана за всяко козметично средство посредством оценка на безопасността съгласно § 5b (1) No 4 на Наредбата за Козметика. Въпреки това, не е била предоставена оценка на риска.
В своята “Оценка на безвредността на козметични средства за оформяне на нокти, съдържащи метил метакрилат” от 22 декември 2011, Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR, Федерален Институт за Оценка на Риска) счита, че метил метакрилатът в концентрация от 80-90% в козметичните средства за оформяне на нокти е вреден за здравето, заради голяма вероятност от непоносимост, което може също така да причини увреждане на ноктите.

  
Естество на риска:   
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Продуктът съдържа приблизително 83% метил метакрилат (MMA).

Съгласно § 26 LFGB, производителите на козметика могат да пускат на пазара единствено козметични средства, които не са вредни за здравето. Безвредността за здравето трябва да бъде доказана за всяко козметично средство посредством оценка на безопасността съгласно § 5b (1) No 4 на Наредбата за Козметика. Въпреки това, не е била предоставена оценка на риска.
В своята “Оценка на безвредността на козметични средства за оформяне на нокти, съдържащи метил метакрилат” от 22 декември 2011, Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR, Федерален Институт за Оценка на Риска) счита, че метил метакрилатът в концентрация от 80-90% в козметичните средства за оформяне на нокти е вреден за здравето, заради голяма вероятност от непоносимост, което може също така да причини дълготрайно увреждане на ноктите.
                    

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Продуктът съдържа приблизително 82% метил метакрилат (MMA).

Съгласно § 26 LFGB, производителите на козметика могат да пускат на пазара единствено козметични средства, които не са вредни за здравето. Безвредността за здравето трябва да бъде доказана за всяко козметично средство посредством оценка на безопасността съгласно § 5b (1) No 4 на Наредбата за Козметика. Въпреки това, не е била предоставена оценка на риска.
В своята “Оценка на безвредността на козметични средства за оформяне на нокти, съдържащи метил метакрилат” от 22 декември 2011, Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR, Федерален Институт за Оценка на Риска) счита, че метил метакрилатът в концентрация от 80-90% в козметичните средства за оформяне на нокти е вреден за здравето, заради голяма вероятност от изостряне на чувствителността, което може също така да причини дълготрайно увреждане на ноктите.
Освен това, информацията, посочена върху опаковката показва, че продуктът съдържа толуидин. Съгласно § 1 на Наредбата за Козметика заедно с Пирложение 1 No. 32, толуидинът не трябва да се използва при производството или обработването на козметични продукти. Не е било възможно да се анализира мострата, за да се установи дали действително е бил използван толуидин при производството на течността.
                              Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Продуктът представлява химическа опасност, тъй като съдържа съставката “клобетазол пропионат” (спада към групата на глюкокортикоидите), както е посочено на етикета, чиято употреба е забранена в козметиката и изделията за лична хигиена (Директива n.º 76/768/EEC, Приложение II, регистрационен номер 300).


Естество на риска:
Химически

Продуктът създава риск за здравето поради високата концентрация на карбамиден пероксид. Съгласно спецификацията, този продукт съдържа 35 % карбамиден пероксид, който отделя водороден пероксид 12,6% съгласно калкулацията. Стойността на водородния пероксид анализиран от продукта е 11,8%.
 
Водородният   пероксид и други съединения или смеси, които отделят водороден пероксид, включително карбамиден пероксид и цинков пероксид, трябва да имат максимална концентрация в продуктите за устна хигиена равна на 0,1 % от H2O2 – наличен или отделящ се.
Тестът е проведен от Финландската митническа лаборатория.

                
  
Естество на риска:  
Химически
Обобщение на резултатите от изпитанията/анализите и заключения:
Продуктът създава риск за здравето поради високата концентрация на водороден пероксид. Съгласно спецификацията, този продукт съдържа 6 % водороден пероксид. Стойността на водородния пероксид анализиран от продукта е 2,6 %.
 
Водородният   пероксид и други съединения или смеси, които отделят водороден пероксид, включително карбамиден пероксид и цинков пероксид, трябва да имат максимална концентрация в продуктите за устна хигиена равна на 0,1 % от H2O2 – наличен или отделящ се.

Тестът е проведен от Финландската митническа лаборатория.


Естество на риска :
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията :
Изпитанията показват наличието на водороден прекис с нива 4.6 %; това вещество не може да бъде използвано в козметичните продукти, освен съгласно рестрикциите и условията, заложени в Анекс III към Директива 76/768/EEC с поправките.

Заключение: продуктът е несъответстващ и опасен
                                     
  
Естество на риска :
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията :
Продуктът е обявен за несъответстващ и опасен поради нива на водороден прекис, които превишават минимума от 0,1 %, който е позволен за този тип продукти (cf. Директива 76/768/CEE – Анекс III с поправките).

- Нивото на водороден прекис, измерено в избелващия гел за зъби:
 - партида No 001022286: 0.6 % ;
 - партида No 0010222645: 1%.
Заключение: несъответстващ и опасен

  
На територията на област Ямбол не е открито наличие на цитираните продукти. Но във всеки случай потребителите трябва да бъдат внимателни. В случаи на установено наличие на горепосочените продукти, моля за подадете сигнал на тел. 046/663170 или на e-mail: rzi-yambol@mbox.contact.bg.