сряда, 13 март 2019 г.

Читалище "Умение-2003" е част от кампанията "България дарява"

„България дарява“ е национална кампания за популяризиране и насърчаване на дарителството към граждански организации.
Tя се осъществява в последната седмица на месец март. Първото издание на инициативата ще се състои през март 2019 год.
Читалище „Умение-2003“ събира дарения за създаването на семеен център „Дворец на здравето“ в Ямбол. Идеята е в него да се предоставя терапия чрез музика, дърворезба, рисуване, петанк, боче и други атрактивни дейности за деца и млади хора с хиперактивност, физически увреждания или други специални образователни потребности. На 24 март читалището ще представи част от планираните дейности в Градски парк - Ямбол. Каузата може да подкрепите с дарения по сметката на Читалище "Умение-2003" в Общинска банка АД клон Ямбол - Банкова сметка: BG89SOMB91301024543601 BIC SOMBBGSF. Още информация за това можете да получите и на телефон 0888270627, както и в сайта на кампания "България дарява".

четвъртък, 17 март 2016 г.

Глобална седмица на парите в ОУ "Христо Ботев" - с. Кукорево

Доброволци от "Потребителски онлайн център Умение" към Читалище "Умение-2003" - Ямбол изнесоха интерактивен урок на тема "Да спестяваш за какво и как?" пред учениците от 1- 4 клас в ОУ "Христо Ботев"- с. Кукорево. Инициативата се организира в рамките на Глобалната седмица на парите със съдействието на фондация "Инициатива за финансова грамотност". 
Целият албум вижте тук

сряда, 16 март 2016 г.

Глобална седмица на парите в ОУ "Д-р Петър Берон" - Ямбол

Доброволци от "Потребителски онлайн център Умение" към Читалище "Умение-2003" - Ямбол изнесоха интерактивен урок на тема "Да спестяваш за какво и как?" пред учениците от 4а клас в ОУ "Д-р Петър Берон"-Ямбол. Инициативата се организира в рамките на Глобалната седмица на парите със съдействието на фондация "Инициатива за финансова грамотност".
Целият албум от урока ще намерите тук вторник, 15 март 2016 г.

Изменят Наредбата за оценка съответствието на детските играчки

Проект на Постановление на Министерския съвет изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките е публикуван на 11 март 2016 г. на Портала за обществени консултации

С Постановлението в българското законодателство се въвеждат разпоредбите на три директиви на Комисията за изменение и допълнение на Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на играчките – Директива (EC) 2015/2115 на Комисията по отношение на химикала формамид; Директива (EC) 2015/2116 на Комисията по отношение на химикала бензизотиазолинон (БИТ) и Директива (EC) 2015/2117 на Комисията по отношение на хлорметилизотиазолинон (ХМИ) и метилизотиазолинон (МИ), както поотделно, така и в съотношение 3:1.
В Приложение № 5а на Наредбата се определят следните гранични стойности на: формамид (граничната стойност на емисията във въздуха от материали от пенопласт, предназначени за детски играчки - 20 μg/m3); БИТ (гранична стойност 5 мг/кг във воднисти материали за детски играчки); ХМИ и МИ в съотношение 3:1 (гранична стойност 1 мг/кг във воднисти материали за детски играчки и поотделно гранични стойности за ХМИ – 0,75 мг/кг и МИ – 025 мг/кг).
Проектът предвижда различни срокове за прилагане на изискванията към горепосочените вещества и техните гранични стойности. Пуснатите на пазара играчки след 24 май 2017 г. трябва да отговарят на определените в проекта на ПМС гранични стойности за веществата формамид и БИТ. Граничните стойности за съотношението ХМИ/МИ (3:1) и за отделните вещества ХМИ и МИ следва да се прилагат от 24 ноември 2017 г.


На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: z.dimova@mi.government.bg.
Дата на откриване:11.3.2016 г.
Целева група:Всички заинтересовани
Сфера на действие:Бизнес среда
Дата на приключване:25.3.2016 г.

понеделник, 14 март 2016 г.

Глобална седмица на парите в НУ "Проф. Петър Нойков" в Ямбол

Иван Стоянов от "Потребителски онлайн център Умение" към Читалище "Умение-2003" - Ямбол изнесе интерактивен урок на тема "Да спестяваш за какво и как?" пред учениците от 1а клас в НУ "Проф. Петър Нойков"-Ямбол. Инициативата се организира в рамките на Глобалната седмица на парите със съдействието на фондация "Инициатива за финансова грамотност".

Глобална седмица на парите "Включи се! Спестявай умно!"


"Потребителски онлайн-център Умение" към читалище "Умение-2003" - Ямбол и фондация "Инициатива за финансова грамотност", в рамките на Глобалната седмица на парите, организират интерактивни уроци на тема: "Да спестяваш - за какво и как?"