събота, 26 май 2012 г.

Опасни козметични продукти


Районната здравна инспекция в Ямбол извърши проверка на търговски обекти по сигнал от Министерство на здравеопазването и Комисията за защита на потребителите за вредни за здравето козметични продукти. Според получените нотификации по системата RAPEX следните опасни стоки са открити на територията на Европейския съюз:

Естество на риска:
Микробиологичен
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Мострата е сериозно замърсена. Препоръчителната граница от 10³KbE7g или ml за броя на микроби в козметичните продукти е била надвишена в този случай. Бактерии като Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus и Candida albicans не трябва да бъдат установявани. Следователно, мострата трябва да се счита за вредна за здравето съгласно общите клаузи на § 5(5)(1) на LMSVG и в резултат на това пускането й трябва да бъде забранено съгласно 18(1)(1) на LMSVG.
                                                      
Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитанията/анализите и заключения:
Наличие на клобетазол пропионат.
               

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитанията/анализите и заключения:
Наличие на клобетазол дипропионат – 0,05 гЕстество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитанията/анализите и заключения:


Наличие на хидрокуинон – 1,8гЕстество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитанията/анализите и заключения:Наличие на клобетазол пропионат – 0,05 г

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитанията/анализите и заключения:
Наличие на бетаметазон дипропионат: 0,05г.   Естество на риска : Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията :
Този продукт представлява химически риск, защото съдържа съставката хидроквинон  - доказано при лабораторни   анализи – чиято употреба е забранена в козметичните продукти и продуктите за   лична хигиена (Директива n.º 76/768/EEC, Анекс II, реф. 1339). Тази съставка не е включена в списъка на съставките.Естество на риска :
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията :
Този продукт представлява химически риск, защото съдържа съставката хидроквинон  - доказано при лабораторни анализи – чиято употреба е забранена в козметичните продукти и продуктите за лична хигиена (Директива n.º 76/768/EEC, Анекс II, реф. 1339). Тази съставка не е включена в списъка на съставките.

Естество на риска :
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията :
Този продукт представлява химически риск, защото съдържа съставката хидроквинон  - доказано при лабораторни анализи – чиято употреба е забранена в козметичните продукти и продуктите за лична хигиена (Директива n.º 76/768/EEC, Анекс II, реф. 1339). Тази съставка не е включена в списъка на съставките.
                   
Естество на риска :
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията :
Този продукт представлява химически риск, защото съдържа съставката хидроквинон  - доказано при лабораторни анализи – чиято употреба е забранена в козметичните продукти и продуктите за лична хигиена (Директива n.º 76/768/EEC, Анекс II, реф. 1339). Тази съставка не е включена в списъка на съставките.
         
Естество на риска :
Риск за здравето / други
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията :
Продуктът съдържа фармакологично активната съставка биматопрост, синтетичен простамид, вещество със структура подобна на структурата на простагландинF 2а на самото тяло. След местно приложение върху миглите, може да се очаква влияние върху физиологичните функции на човешкото тяло, което го окачествява като медицински продукт. Биматопрост е изключен от CosIng на 12.5.2010, тъй като вече не се счита за козметична съставка. Заявената функция на продукта е „серум за растеж и стимулиране на миглите”, което не съответства на приемлива функция за козметичен продукт, както е описано в Член 1, пар. 1 на Директива 76/768/EEC. Поради локалното приложение, могат да се очакват локални нежелани ефекти, като зачервяване, сърбеж и подуване на клепачите, възпаление на клепачите,  хиперпигментация на клепачите, както и окулярни странични ефекти, напр. конюнктивна хиперемия, сърбеж, парене, сухота, болки в очите или алергични реакции.
     

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Наличие на Родамин (Цветови индекс No Cl 45170), цвят, който не е разрешен за използване в козметиката.


                                                           
На територията на област Ямбол не е открито наличие на цитираните продукти. Но във всеки случай потребителите трябва да бъдат внимателни. В случаи на установено наличие на горепосочените продукти, моля за подадете сигнал на тел. 046/663170 или на e-mail: rzi-yambol@mbox.contact.bg.    

неделя, 13 май 2012 г.

Опасни лепило, очила и моливи


Районната здравна инспекция в Ямбол извърши проверка на търговски обекти по сигнал от Министерство на здравеопазването и Комисията за защита на потребителите за опасно моментно лепило, очила за четене, механични моливи, мъжки кожени колани и др. Според получените нотификации по системата RAPEX следните опасни стоки са открити на територията на Европейския съюз:

1.                 нотификация № 0502/12 – Моментно лепило AVIORA MONOLIT, марка – AVIORA MONOLIT, нотифицираща страна – Литва, страна на произход – Китай, представител на производителя – ASD Imeks, 127322 Fonvizino str. 5, Moscow, Русия;

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
UAB Alzida "2011-11-18 Доклад от тестването No. 2206: Лепилото съдържа хлороформ – 16,70% от масата. Продуктът не съответства на Регламента на Европейския Парламент и на Съвета (EC). 1907/2006 относно регистрирането, оценяването, одобряването и ограничаването на химикали (REACH), Приложение XVII, точка 32.1, материалът хлороформ не може да се пуска на пазара или да се използва като материал или други материали, като съставка или в комбинация, която е предназначена за широката общественост, ако концентрацията е по-голяма от 0.1% или повече. Равнищата на хлороформ в продукта надвишава 167 пъти законовата граница. Хлороформът (CAS-No. 67-66-3, EC No. 200-663-8) е класифициран като канцерогенно вещество от категория 3. Подозира се, че причинява рак и увреждания при продължително излагане посредством вдишване и ако бъде погълнато причинява сериозни здравословни проблеми.2. нотификация № A110042/12 – Супер лепило „SEKUNDA“, 3g, марка – SEKUNDA, нотифицираща страна – Литва, страна на произход – Китай, представител на производителя – ASD Imeks, 127322 Fonvizino g. 5, Moscow, Русия;

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
UAB Alzida "2011-11-18 Доклад от тестването No. 2203:
Лепилото съдържа хлороформ – 2,78% от масата. Продуктът не съответства на Регламента на Европейския Парламент и на Съвета (EC). 1907/2006 относно регистрирането, оценяването, одобряването и ограничаването на химикали (REACH), Приложение XVII, точка 32.1, материалът хлороформ не може да се пуска на пазара или да се използва като материал или други материали, като съставка или в комбинация, която е предназначена за широката общественост, ако концентрацията е по-голяма от 0.1% или повече. Средно равнище на риск. Приложени химични съединения при определени указания за оценка на риска. 2010-10-20. Според Холандската Агенция за Безопасност на Храните и Потребителите (Органа за Безопасност на Храните и Потребителските Стоки) (VWA), предвид установеното наличие на бензен, толуен и хлороформ, ефекта върху здравето на границите за миграция на лепила е препоръчително лепилата да бъдат класифицирани като „сериозна опасност”, когато концентрацията на хлороформ е 8%.
Концентрация на хлороформ е била установена в лепилата "SEKUNDA" 3 g - 2.78%. Продуктът не представлява сериозна опасност за потребителите.

3. нотификация № INFO0040/12– Очила за четене, марка – неизвестна, нотифицираща страна – Кипър, страна на произход – Китай, производител – Pilot optics international Corp., Ltd Factory, address: Ci hu industry zone, Ou hai, Wenzhou add: 6th Floor, gate 1, Guo-da Plaza, Tang-jia-qiao Road, Wenzhou, Zhejiang, Китай;

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Продуктът представлява химически риск, заради отделянето на 1.1μg/cm2/седмица никел от рамката на очилата и 0.55μg/cm2/седмица от дясната част. Никелът в концентрация по-висока от праговата стойност от 0.5 µg/cm2/седмица силно изостря чувствителността и е вещество, което отключва алергични реакции, когато се намира в непосредствен и продължителен контакт с кожата. 


4. нотификация № INFO0041/12 – Механичен молив, марка – неизвестна, нотифицираща страна – Кипър, страна на произход – неизвестна, производител – неизвестен, доставчик за Кипър - Nikos Michail, 78 Ag. Georgiou  Str., 2224 Latsia, Nicosia;


Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Продуктът представлява химически риск, заради отделянето на 1.1μg/cm2/седмица никел от писеца. Никелът в концентрация по-висока от праговата стойност от 0.5 µg/cm2/седмица силно изостря чувствителността и е вещество, което отключва алергични реакции, когато се намира в непосредствен и продължителен контакт с кожата. 

5. нотификация № INFO0042/12 – Очила за четене, марка – неизвестна, нотифицираща страна – Кипър, страна на произход – неизвестна, производител – Yu chi hsiang Food Co., Ltd. 1 Fl., No. 93, Alley 17, Lane 72, Kangle St. 114 Neihu District, Taipei City, Тайван 114, R.O.C. Chen Chung Chin;

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Продуктът представлява химически риск, заради отделянето на 0.61μg/cm2/седмица никел от рамката на очилата. Никелът в концентрация по-висока от праговата стойност от 0.5 µg/cm2/седмица силно изостря чувствителността и е вещество, което отключва алергични реакции, когато се намира в непосредствен и продължителен контакт с кожата.   


6. нотификация № 0544/12 - Механичен молив, марка - Kuku-Malu, нотифицираща страна – Кипър, страна на произход – неизвестна, производител – неизвестен, доставчик за Кипър - Nikos Michail, 78 Ag. Georgiou Str., 2224 Latsia, Никозия;

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Продуктът представлява химически риск, заради отделянето на 2.6μg/cm2/седмица никел от писеца и 1.3 μg/cm2/седмица от клипса. Никелът в концентрация по-висока от праговата стойност от 0.5 µg/cm2/седмица силно изостря чувствителността и е вещество, което отключва алергични реакции, когато се намира в непосредствен и продължителен контакт с кожата.  


7. нотификация № 0545/12 – Мъжки кожен колан, марка – CMD, нотифицираща страна – Кипър, страна на произход – Китай, вносител – Pop Life Electric Shops Ltd, Kennedy Ave. 7, P.O.BOX, 23838, 1686 Nicosia, Кипър;

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Продуктът представлява химически риск, заради отделянето на 28μg/cm2/седмица никел от катарамата. Никелът в концентрация по-висока от праговата стойност от 0.5 µg/cm2/седмица силно изостря чувствителността и е вещество, което отключва алергични реакции, когато се намира в непосредствен и продължителен контакт с кожата.   


8. нотификация № 0546/12 – Слънчеви очила, марка – Ray Ban (Фалшив продукт), нотифицираща страна – Кипър, страна на произход – неизвестна, производител – неизвестен; дистрибутор за Кипър - NSK Ideal Shops LTD, Piyiale Pasa Str, 6026 Larnaca;

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Продуктът представлява химически риск, заради отделянето на 2.1μg/cm2/седмица никел от рамката на слънчевите очила и 0.56 μg/cm2/седмица от лявата част. Никелът в концентрация по-висока от праговата стойност от 0.5 µg/cm2/седмица силно изостря чувствителността и е вещество, което отключва алергични реакции, когато се намира в непосредствен и продължителен контакт с кожата. 

9. нотификация № 0553/12 – Имитация на бижута: обеци, марка – Giorgia & John Jewels, нотифицираща страна – Италия, страна на произход – Индия, износител - UNIVERSAL EXPORT – 2013-14 Street Haji Ismail beg, Mohalla Qabristan Pahari Bhola, Turman Gate, Delhi (Индия);

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Мострата, изпитана от Италианския Институт за Изследване на Кожи в Неапол е несъответстваща заради наличието на никел, който се равнява на 13.44 µg/cm2/седмица (доклад от тестването No 266/12), което е над допустимата граница за миграция (0.5 µg/cm2/седмица).

10. нотификация № INFO0044/12– Имитация на бижута, марка – неизвестна, нотифицираща страна – Италия, страна на произход – Нигерия, износител – IRORERE ROSEMARY – Lagos (Нигерия);

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Възможно наличие на никел, химически риск/риск от алергия.

11. нотификация № INFO0048/12– Шал, марка – неизвестна, нотифицираща страна – Финландия, страна на произход – Индия, износител – JSN Overseas, D-204 First Floor, Laipat Nagar-1, New Delhi-110024, Индия;

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитанията/анализите и заключения:
Продуктът създава риска за здравето, тъй като съдържа забранени азооцветители.

Розовият цвят отделя 110 мг/кг бензидин, което надвишава ограничението от 30 мг/кг.

Ниво над 30 мг/кг посочва, че са били използвани азооцветители за боядисването на шала.

Тестовете са проведени от Финландската митническа лаборатория.


12. нотификация № 0569/12 – Работни ръкавици с предпазно покритие, марка – Ulith, нотифицираща страна – Германия, страна на произход – Китай, производител – Nantong Huanyu Gloves Co. Ltd., Yinxing Bridge South, Caobu, Rudong Jiangsu, Китай

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитанията/анализите и заключения:
Работните ръкавици са били произведени, като са използвани забранени азо бои, съгласно І 43 от Анекс ХVІІ от Регламент (EC) № 1907/2006, които може да отделят, посредством редуктивно разпадане на една или повече азо групи, един или повече ароматни амини, включени в Анекс 8 (4-аминоазобензен, в този случай) в регистрируеми концентрации, т.е > 30мг/кг, в крайния продукт или в боядсаните части от него.  В жълтия шев на маншетите на ръкавиците беше установено наличие на 138 мг/кг от амина 4-аминоазобензен, посредством използването на метода B 82.02-9 от Официалния списък на Методите за тестване съгласно  § 64 LFGB.
Следователно работните ръкавици не отговарят на изискванията в рамките на значението на Члн 67 заедно с № 43 Анекс ХVІІ към Регламент (ЕС) № 1907/2006.

                                                                 
На територията на област Ямбол не е открито наличие на цитираните продукти. Но във всеки случай потребителите трябва да бъдат внимателни. В случаи на установено наличие на горепосочените продукти, моля за подадете сигнал на тел. 046/663170 или на e-mail: rzi-yambol@mbox.contact.bg.    

четвъртък, 3 май 2012 г.

Потребителски онлайн център в Ямбол


Читалище „Умение-2003” започва реализацията на проект „Потребителски онлайн-център „Умение””. Проектът се осъществява благодарение на помощта на Фондация„Работилница за граждански инициативи” по програма „Общностно развитие и гражданско участие” с финансовата подкрепа на Тръст за гражанско общество в Централна и Източна Европа.   
Основна цел на инициативата е подобряване знанията и уменията на жителите на област Ямбол по отношение на защита на потребителските им права. 10 млади хора на възраст 18-45 години ще бъдат обучени в основните закони и практики по защита на потребителските им права, както и да създадат специализиран блог по защита правата на потребителите.
В Потребителски онлайн център Умение” ще се дават безплатни консултации на граждани по защита правата на потребителите, ще  се предоставя помощ по подготовка на жалби и молби до институциите и местната администрация, ще се предоставят информационни материали на потребителите, на представителите на структурите на гражданското общество, на населението не само в град Ямбол, а и в цяла България.
Младите хора ще провеждат занятия на терен като разучават и разрешават конкретни казуси по сигнали на граждани за нарушени потребителски права. По този начин те ще предадат своите знания на по-голям кръг хора.
Наред с това, гражданите ще получат чувство за реална защита, а търговците – чувство за постоянен контрол, като по този начин ще се повиши и тяхната отговорност към потребителите.
Старт на Потребителски онлайн-център "Умение"


Читалище „Умение-2003” започва реализацията на проект „Потребителски онлайн-център „Умение””. Проектът се осъществява благодарение на помощта на Фондация „Работилница за граждански инициативи” по програма „Общностно развитие и гражданско участие” с финансовата подкрепа на Тръст за гражанско общество в Централна и Източна Европа.   
Основна цел на инициативата е подобряване знанията и уменията на жителите на област Ямбол по отношение на защита на потребителските им права. 10 млади хора на възраст 18-45 години ще бъдат обучени в основните закони и практики по защита на потребителските им права, както и да създадат специализиран блог по защита правата на потребителите.
В Потребителски онлайн център Умение” се дават безплатни консултации на граждани по защита правата на потребителите, предоставя се помощ по подготовка на жалби и молби до институциите и местната администрация, предоставят се информационни материали на потребителите, на представителите на структурите на гражданското общество, на населението не само в град Ямбол, а и в цяла България.
Младите хора провеждат занятия на терен като разучават и разрешават конкретни казуси по сигнали на граждани за нарушени потребителски права. По този начин те предават своите знания на по-голям кръг хора.
Наред с това, гражданите получават чувство за реална защита, а търговците – чувство за постоянен контрол, като по този начин се повишава и тяхната отговорност към потребителит