неделя, 13 май 2012 г.

Опасни лепило, очила и моливи


Районната здравна инспекция в Ямбол извърши проверка на търговски обекти по сигнал от Министерство на здравеопазването и Комисията за защита на потребителите за опасно моментно лепило, очила за четене, механични моливи, мъжки кожени колани и др. Според получените нотификации по системата RAPEX следните опасни стоки са открити на територията на Европейския съюз:

1.                 нотификация № 0502/12 – Моментно лепило AVIORA MONOLIT, марка – AVIORA MONOLIT, нотифицираща страна – Литва, страна на произход – Китай, представител на производителя – ASD Imeks, 127322 Fonvizino str. 5, Moscow, Русия;

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
UAB Alzida "2011-11-18 Доклад от тестването No. 2206: Лепилото съдържа хлороформ – 16,70% от масата. Продуктът не съответства на Регламента на Европейския Парламент и на Съвета (EC). 1907/2006 относно регистрирането, оценяването, одобряването и ограничаването на химикали (REACH), Приложение XVII, точка 32.1, материалът хлороформ не може да се пуска на пазара или да се използва като материал или други материали, като съставка или в комбинация, която е предназначена за широката общественост, ако концентрацията е по-голяма от 0.1% или повече. Равнищата на хлороформ в продукта надвишава 167 пъти законовата граница. Хлороформът (CAS-No. 67-66-3, EC No. 200-663-8) е класифициран като канцерогенно вещество от категория 3. Подозира се, че причинява рак и увреждания при продължително излагане посредством вдишване и ако бъде погълнато причинява сериозни здравословни проблеми.2. нотификация № A110042/12 – Супер лепило „SEKUNDA“, 3g, марка – SEKUNDA, нотифицираща страна – Литва, страна на произход – Китай, представител на производителя – ASD Imeks, 127322 Fonvizino g. 5, Moscow, Русия;

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
UAB Alzida "2011-11-18 Доклад от тестването No. 2203:
Лепилото съдържа хлороформ – 2,78% от масата. Продуктът не съответства на Регламента на Европейския Парламент и на Съвета (EC). 1907/2006 относно регистрирането, оценяването, одобряването и ограничаването на химикали (REACH), Приложение XVII, точка 32.1, материалът хлороформ не може да се пуска на пазара или да се използва като материал или други материали, като съставка или в комбинация, която е предназначена за широката общественост, ако концентрацията е по-голяма от 0.1% или повече. Средно равнище на риск. Приложени химични съединения при определени указания за оценка на риска. 2010-10-20. Според Холандската Агенция за Безопасност на Храните и Потребителите (Органа за Безопасност на Храните и Потребителските Стоки) (VWA), предвид установеното наличие на бензен, толуен и хлороформ, ефекта върху здравето на границите за миграция на лепила е препоръчително лепилата да бъдат класифицирани като „сериозна опасност”, когато концентрацията на хлороформ е 8%.
Концентрация на хлороформ е била установена в лепилата "SEKUNDA" 3 g - 2.78%. Продуктът не представлява сериозна опасност за потребителите.

3. нотификация № INFO0040/12– Очила за четене, марка – неизвестна, нотифицираща страна – Кипър, страна на произход – Китай, производител – Pilot optics international Corp., Ltd Factory, address: Ci hu industry zone, Ou hai, Wenzhou add: 6th Floor, gate 1, Guo-da Plaza, Tang-jia-qiao Road, Wenzhou, Zhejiang, Китай;

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Продуктът представлява химически риск, заради отделянето на 1.1μg/cm2/седмица никел от рамката на очилата и 0.55μg/cm2/седмица от дясната част. Никелът в концентрация по-висока от праговата стойност от 0.5 µg/cm2/седмица силно изостря чувствителността и е вещество, което отключва алергични реакции, когато се намира в непосредствен и продължителен контакт с кожата. 


4. нотификация № INFO0041/12 – Механичен молив, марка – неизвестна, нотифицираща страна – Кипър, страна на произход – неизвестна, производител – неизвестен, доставчик за Кипър - Nikos Michail, 78 Ag. Georgiou  Str., 2224 Latsia, Nicosia;


Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Продуктът представлява химически риск, заради отделянето на 1.1μg/cm2/седмица никел от писеца. Никелът в концентрация по-висока от праговата стойност от 0.5 µg/cm2/седмица силно изостря чувствителността и е вещество, което отключва алергични реакции, когато се намира в непосредствен и продължителен контакт с кожата. 

5. нотификация № INFO0042/12 – Очила за четене, марка – неизвестна, нотифицираща страна – Кипър, страна на произход – неизвестна, производител – Yu chi hsiang Food Co., Ltd. 1 Fl., No. 93, Alley 17, Lane 72, Kangle St. 114 Neihu District, Taipei City, Тайван 114, R.O.C. Chen Chung Chin;

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Продуктът представлява химически риск, заради отделянето на 0.61μg/cm2/седмица никел от рамката на очилата. Никелът в концентрация по-висока от праговата стойност от 0.5 µg/cm2/седмица силно изостря чувствителността и е вещество, което отключва алергични реакции, когато се намира в непосредствен и продължителен контакт с кожата.   


6. нотификация № 0544/12 - Механичен молив, марка - Kuku-Malu, нотифицираща страна – Кипър, страна на произход – неизвестна, производител – неизвестен, доставчик за Кипър - Nikos Michail, 78 Ag. Georgiou Str., 2224 Latsia, Никозия;

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Продуктът представлява химически риск, заради отделянето на 2.6μg/cm2/седмица никел от писеца и 1.3 μg/cm2/седмица от клипса. Никелът в концентрация по-висока от праговата стойност от 0.5 µg/cm2/седмица силно изостря чувствителността и е вещество, което отключва алергични реакции, когато се намира в непосредствен и продължителен контакт с кожата.  


7. нотификация № 0545/12 – Мъжки кожен колан, марка – CMD, нотифицираща страна – Кипър, страна на произход – Китай, вносител – Pop Life Electric Shops Ltd, Kennedy Ave. 7, P.O.BOX, 23838, 1686 Nicosia, Кипър;

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Продуктът представлява химически риск, заради отделянето на 28μg/cm2/седмица никел от катарамата. Никелът в концентрация по-висока от праговата стойност от 0.5 µg/cm2/седмица силно изостря чувствителността и е вещество, което отключва алергични реакции, когато се намира в непосредствен и продължителен контакт с кожата.   


8. нотификация № 0546/12 – Слънчеви очила, марка – Ray Ban (Фалшив продукт), нотифицираща страна – Кипър, страна на произход – неизвестна, производител – неизвестен; дистрибутор за Кипър - NSK Ideal Shops LTD, Piyiale Pasa Str, 6026 Larnaca;

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Продуктът представлява химически риск, заради отделянето на 2.1μg/cm2/седмица никел от рамката на слънчевите очила и 0.56 μg/cm2/седмица от лявата част. Никелът в концентрация по-висока от праговата стойност от 0.5 µg/cm2/седмица силно изостря чувствителността и е вещество, което отключва алергични реакции, когато се намира в непосредствен и продължителен контакт с кожата. 

9. нотификация № 0553/12 – Имитация на бижута: обеци, марка – Giorgia & John Jewels, нотифицираща страна – Италия, страна на произход – Индия, износител - UNIVERSAL EXPORT – 2013-14 Street Haji Ismail beg, Mohalla Qabristan Pahari Bhola, Turman Gate, Delhi (Индия);

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Мострата, изпитана от Италианския Институт за Изследване на Кожи в Неапол е несъответстваща заради наличието на никел, който се равнява на 13.44 µg/cm2/седмица (доклад от тестването No 266/12), което е над допустимата граница за миграция (0.5 µg/cm2/седмица).

10. нотификация № INFO0044/12– Имитация на бижута, марка – неизвестна, нотифицираща страна – Италия, страна на произход – Нигерия, износител – IRORERE ROSEMARY – Lagos (Нигерия);

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Възможно наличие на никел, химически риск/риск от алергия.

11. нотификация № INFO0048/12– Шал, марка – неизвестна, нотифицираща страна – Финландия, страна на произход – Индия, износител – JSN Overseas, D-204 First Floor, Laipat Nagar-1, New Delhi-110024, Индия;

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитанията/анализите и заключения:
Продуктът създава риска за здравето, тъй като съдържа забранени азооцветители.

Розовият цвят отделя 110 мг/кг бензидин, което надвишава ограничението от 30 мг/кг.

Ниво над 30 мг/кг посочва, че са били използвани азооцветители за боядисването на шала.

Тестовете са проведени от Финландската митническа лаборатория.


12. нотификация № 0569/12 – Работни ръкавици с предпазно покритие, марка – Ulith, нотифицираща страна – Германия, страна на произход – Китай, производител – Nantong Huanyu Gloves Co. Ltd., Yinxing Bridge South, Caobu, Rudong Jiangsu, Китай

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитанията/анализите и заключения:
Работните ръкавици са били произведени, като са използвани забранени азо бои, съгласно І 43 от Анекс ХVІІ от Регламент (EC) № 1907/2006, които може да отделят, посредством редуктивно разпадане на една или повече азо групи, един или повече ароматни амини, включени в Анекс 8 (4-аминоазобензен, в този случай) в регистрируеми концентрации, т.е > 30мг/кг, в крайния продукт или в боядсаните части от него.  В жълтия шев на маншетите на ръкавиците беше установено наличие на 138 мг/кг от амина 4-аминоазобензен, посредством използването на метода B 82.02-9 от Официалния списък на Методите за тестване съгласно  § 64 LFGB.
Следователно работните ръкавици не отговарят на изискванията в рамките на значението на Члн 67 заедно с № 43 Анекс ХVІІ към Регламент (ЕС) № 1907/2006.

                                                                 
На територията на област Ямбол не е открито наличие на цитираните продукти. Но във всеки случай потребителите трябва да бъдат внимателни. В случаи на установено наличие на горепосочените продукти, моля за подадете сигнал на тел. 046/663170 или на e-mail: rzi-yambol@mbox.contact.bg.    

Няма коментари:

Публикуване на коментар