Стани доброволец


Ти също можеш да станеш част от нашия екип. Достатъчно е само да заявиш желанието си да бъдеш обучен като консултант по проблемите на потребителите.
Мрежата от доброволци на  Потребителския онлайн-център „Умение” е отворена  – всеки гражданин или организация,  споделящи нашите идеи, може да се присъедини, попълвайки  предназначената за това  електронна форма „СТАНИ ДОБРОВОЛЕЦ”.
Заявление може да подадете и чрез лично посещение в офиса на адрес: гр. Ямбол, ул. "Ал. Стамболийски" 14 ет.3, по пощата или на телефон 046/910868.

Какво е доброволчеството?
Доброволчеството е начин, по който хората могат да помагат на дадена кауза. 
Да си доброволец е въпрос на личен избор. 
Да си доброволец означава безвъзмездно да даряваш своя труд и в замяна да придобиваш знания и опит. 
Да си доброволец означава да прекарваш времето си в дейности, които са приятни, полезни и често забавни; дейности, които ти помагат да се развиваш и придобиваш нови умения, да се запознаваш с нови хора и места. 
Да си доброволец означава да вярваш в каузата, която си избрал. 
Доброволчеството е начин на мислене.
То е безценно.  • Should be Empty:

Стани доброволец


Няма коментари:

Публикуване на коментар