събота, 26 май 2012 г.

Опасни козметични продукти


Районната здравна инспекция в Ямбол извърши проверка на търговски обекти по сигнал от Министерство на здравеопазването и Комисията за защита на потребителите за вредни за здравето козметични продукти. Според получените нотификации по системата RAPEX следните опасни стоки са открити на територията на Европейския съюз:

Естество на риска:
Микробиологичен
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Мострата е сериозно замърсена. Препоръчителната граница от 10³KbE7g или ml за броя на микроби в козметичните продукти е била надвишена в този случай. Бактерии като Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus и Candida albicans не трябва да бъдат установявани. Следователно, мострата трябва да се счита за вредна за здравето съгласно общите клаузи на § 5(5)(1) на LMSVG и в резултат на това пускането й трябва да бъде забранено съгласно 18(1)(1) на LMSVG.
                                                      
Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитанията/анализите и заключения:
Наличие на клобетазол пропионат.
               

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитанията/анализите и заключения:
Наличие на клобетазол дипропионат – 0,05 гЕстество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитанията/анализите и заключения:


Наличие на хидрокуинон – 1,8гЕстество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитанията/анализите и заключения:Наличие на клобетазол пропионат – 0,05 г

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитанията/анализите и заключения:
Наличие на бетаметазон дипропионат: 0,05г.   Естество на риска : Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията :
Този продукт представлява химически риск, защото съдържа съставката хидроквинон  - доказано при лабораторни   анализи – чиято употреба е забранена в козметичните продукти и продуктите за   лична хигиена (Директива n.º 76/768/EEC, Анекс II, реф. 1339). Тази съставка не е включена в списъка на съставките.Естество на риска :
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията :
Този продукт представлява химически риск, защото съдържа съставката хидроквинон  - доказано при лабораторни анализи – чиято употреба е забранена в козметичните продукти и продуктите за лична хигиена (Директива n.º 76/768/EEC, Анекс II, реф. 1339). Тази съставка не е включена в списъка на съставките.

Естество на риска :
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията :
Този продукт представлява химически риск, защото съдържа съставката хидроквинон  - доказано при лабораторни анализи – чиято употреба е забранена в козметичните продукти и продуктите за лична хигиена (Директива n.º 76/768/EEC, Анекс II, реф. 1339). Тази съставка не е включена в списъка на съставките.
                   
Естество на риска :
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията :
Този продукт представлява химически риск, защото съдържа съставката хидроквинон  - доказано при лабораторни анализи – чиято употреба е забранена в козметичните продукти и продуктите за лична хигиена (Директива n.º 76/768/EEC, Анекс II, реф. 1339). Тази съставка не е включена в списъка на съставките.
         
Естество на риска :
Риск за здравето / други
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията :
Продуктът съдържа фармакологично активната съставка биматопрост, синтетичен простамид, вещество със структура подобна на структурата на простагландинF 2а на самото тяло. След местно приложение върху миглите, може да се очаква влияние върху физиологичните функции на човешкото тяло, което го окачествява като медицински продукт. Биматопрост е изключен от CosIng на 12.5.2010, тъй като вече не се счита за козметична съставка. Заявената функция на продукта е „серум за растеж и стимулиране на миглите”, което не съответства на приемлива функция за козметичен продукт, както е описано в Член 1, пар. 1 на Директива 76/768/EEC. Поради локалното приложение, могат да се очакват локални нежелани ефекти, като зачервяване, сърбеж и подуване на клепачите, възпаление на клепачите,  хиперпигментация на клепачите, както и окулярни странични ефекти, напр. конюнктивна хиперемия, сърбеж, парене, сухота, болки в очите или алергични реакции.
     

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Наличие на Родамин (Цветови индекс No Cl 45170), цвят, който не е разрешен за използване в козметиката.


                                                           
На територията на област Ямбол не е открито наличие на цитираните продукти. Но във всеки случай потребителите трябва да бъдат внимателни. В случаи на установено наличие на горепосочените продукти, моля за подадете сигнал на тел. 046/663170 или на e-mail: rzi-yambol@mbox.contact.bg.    

Няма коментари:

Публикуване на коментар