събота, 30 юни 2012 г.

Опасни сапуни и избелващи зъбите продукти


Районната здравна инспекция в Ямбол извърши проверка на търговски обекти по сигнал от Министерство на здравеопазването и Комисията за защита на потребителите за вредни за здравето сапуни, лосиони, избелващи зъбите продукти и др. Според получените нотификации по системата RAPEX следните опасни стоки са открити на територията на Европейския съюз:

  

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Съдържание на живак: 9072 +/- 700 mg/kg; Заради установеното съдържание на живак, въпросният продукт се счита, че може да причини увреждания на здравето, когато бъде използван по предназначение.
   

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Вътрешни проверки на качеството са установили, че продукт за измиване на тяло No. 7 случайно е бил опакован в туби на лосиона за тяло No7 Completely Quenched Moisturising Body lotion. Предназначената употреба на лосиона е да остане в контакт с кожата без да се изплаква. Продуктът за измиване на тяло No7, който се е съдържал в опаковката на лосиона за тяло се отмива веднага. Съществува малка вероятност потребителите да получат някаква реакция, ако оставят продукта за измиване на тяло в контакт с кожата си продължително време. Като предпазна мярка, Boots са решили да извършат обществено изземване на засегната партида с номер 1 КК. 

                                      

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Този продукт съдържа 0.09 % ди(2-етилхексил)фталат.
Това вещество е умишлено прибавено към продукта или е налице неподходяща производствена технология.


Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Този продукт съдържа 0.23 % ди(2-етилхексил)фталат.
Това вещество е умишлено прибавено към продукта или е налице неподходяща производствена технология.Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Продуктът съдържа приблизително 86% метил метакрилат (MMA).

Съгласно § 26 LFGB, производителите на козметика могат да пускат на пазара единствено козметични средства, които не са вредни за здравето. Безвредността за здравето трябва да бъде доказана за всяко козметично средство посредством оценка на безопасността съгласно § 5b (1) No 4 на Наредбата за Козметика. Въпреки това, не е била предоставена оценка на риска.
В своята “Оценка на безвредността на козметични средства за оформяне на нокти, съдържащи метил метакрилат” от 22 декември 2011, Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR, Федерален Институт за Оценка на Риска) счита, че метил метакрилатът в концентрация от 80-90% в козметичните средства за оформяне на нокти е вреден за здравето, заради голяма вероятност от непоносимост, което може също така да причини увреждане на ноктите.


Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Продуктът съдържа приблизително 86% метил метакрилат (MMA).

Съгласно § 26 LFGB, производителите на козметика могат да пускат на пазара единствено козметични средства, които не са вредни за здравето. Безвредността за здравето трябва да бъде доказана за всяко козметично средство посредством оценка на безопасността съгласно § 5b (1) No 4 на Наредбата за Козметика. Въпреки това, не е била предоставена оценка на риска.
В своята “Оценка на безвредността на козметични средства за оформяне на нокти, съдържащи метил метакрилат” от 22 декември 2011, Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR, Федерален Институт за Оценка на Риска) счита, че метил метакрилатът в концентрация от 80-90% в козметичните средства за оформяне на нокти е вреден за здравето, заради голяма вероятност от непоносимост, което може също така да причини увреждане на ноктите.

  
Естество на риска:   
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Продуктът съдържа приблизително 83% метил метакрилат (MMA).

Съгласно § 26 LFGB, производителите на козметика могат да пускат на пазара единствено козметични средства, които не са вредни за здравето. Безвредността за здравето трябва да бъде доказана за всяко козметично средство посредством оценка на безопасността съгласно § 5b (1) No 4 на Наредбата за Козметика. Въпреки това, не е била предоставена оценка на риска.
В своята “Оценка на безвредността на козметични средства за оформяне на нокти, съдържащи метил метакрилат” от 22 декември 2011, Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR, Федерален Институт за Оценка на Риска) счита, че метил метакрилатът в концентрация от 80-90% в козметичните средства за оформяне на нокти е вреден за здравето, заради голяма вероятност от непоносимост, което може също така да причини дълготрайно увреждане на ноктите.
                    

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Продуктът съдържа приблизително 82% метил метакрилат (MMA).

Съгласно § 26 LFGB, производителите на козметика могат да пускат на пазара единствено козметични средства, които не са вредни за здравето. Безвредността за здравето трябва да бъде доказана за всяко козметично средство посредством оценка на безопасността съгласно § 5b (1) No 4 на Наредбата за Козметика. Въпреки това, не е била предоставена оценка на риска.
В своята “Оценка на безвредността на козметични средства за оформяне на нокти, съдържащи метил метакрилат” от 22 декември 2011, Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR, Федерален Институт за Оценка на Риска) счита, че метил метакрилатът в концентрация от 80-90% в козметичните средства за оформяне на нокти е вреден за здравето, заради голяма вероятност от изостряне на чувствителността, което може също така да причини дълготрайно увреждане на ноктите.
Освен това, информацията, посочена върху опаковката показва, че продуктът съдържа толуидин. Съгласно § 1 на Наредбата за Козметика заедно с Пирложение 1 No. 32, толуидинът не трябва да се използва при производството или обработването на козметични продукти. Не е било възможно да се анализира мострата, за да се установи дали действително е бил използван толуидин при производството на течността.
                              Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Продуктът представлява химическа опасност, тъй като съдържа съставката “клобетазол пропионат” (спада към групата на глюкокортикоидите), както е посочено на етикета, чиято употреба е забранена в козметиката и изделията за лична хигиена (Директива n.º 76/768/EEC, Приложение II, регистрационен номер 300).


Естество на риска:
Химически

Продуктът създава риск за здравето поради високата концентрация на карбамиден пероксид. Съгласно спецификацията, този продукт съдържа 35 % карбамиден пероксид, който отделя водороден пероксид 12,6% съгласно калкулацията. Стойността на водородния пероксид анализиран от продукта е 11,8%.
 
Водородният   пероксид и други съединения или смеси, които отделят водороден пероксид, включително карбамиден пероксид и цинков пероксид, трябва да имат максимална концентрация в продуктите за устна хигиена равна на 0,1 % от H2O2 – наличен или отделящ се.
Тестът е проведен от Финландската митническа лаборатория.

                
  
Естество на риска:  
Химически
Обобщение на резултатите от изпитанията/анализите и заключения:
Продуктът създава риск за здравето поради високата концентрация на водороден пероксид. Съгласно спецификацията, този продукт съдържа 6 % водороден пероксид. Стойността на водородния пероксид анализиран от продукта е 2,6 %.
 
Водородният   пероксид и други съединения или смеси, които отделят водороден пероксид, включително карбамиден пероксид и цинков пероксид, трябва да имат максимална концентрация в продуктите за устна хигиена равна на 0,1 % от H2O2 – наличен или отделящ се.

Тестът е проведен от Финландската митническа лаборатория.


Естество на риска :
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията :
Изпитанията показват наличието на водороден прекис с нива 4.6 %; това вещество не може да бъде използвано в козметичните продукти, освен съгласно рестрикциите и условията, заложени в Анекс III към Директива 76/768/EEC с поправките.

Заключение: продуктът е несъответстващ и опасен
                                     
  
Естество на риска :
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията :
Продуктът е обявен за несъответстващ и опасен поради нива на водороден прекис, които превишават минимума от 0,1 %, който е позволен за този тип продукти (cf. Директива 76/768/CEE – Анекс III с поправките).

- Нивото на водороден прекис, измерено в избелващия гел за зъби:
 - партида No 001022286: 0.6 % ;
 - партида No 0010222645: 1%.
Заключение: несъответстващ и опасен

  
На територията на област Ямбол не е открито наличие на цитираните продукти. Но във всеки случай потребителите трябва да бъдат внимателни. В случаи на установено наличие на горепосочените продукти, моля за подадете сигнал на тел. 046/663170 или на e-mail: rzi-yambol@mbox.contact.bg.

Няма коментари:

Публикуване на коментар