събота, 23 юни 2012 г.

Опасни обеци и фенери


Районната здравна инспекция в Ямбол извърши проверка на търговски обекти по сигнал от Министерство на здравеопазването и Комисията за защита на потребителите за вредни за здравето обеци, каишки за ръчни часовници, фенери и др. Според получените нотификации по системата RAPEXследните опасни стоки са открити на територията на Европейския съюз:


1. нотификация № 0588/12 – Каишка на дамски ръчен часовник, черна кожа, 12 mm, марка – Watch Star, нотифицираща страна – Германия, страна на произход – Хонг Конг, производител – неизвестен, износител – Capricorn (Far East) Company (operated by Pranav Industries Ltd.) Hang Seng Castle Peak Rd. Bldg. 9th Floor, Room 906, 339 Castle Peak Road, Kowloon, Hong Kong, Китай;
Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Наличие на 6.1 mg/kg хром (VI) в долната част на кожената каишка.

Съгласно § 5 на Наредбата за стоки [Bedarfsgegenständerverordnung] заедно с Приложение 4,
процеси, водещи до откриване на хром (VI), използвайки метода, описан в Приложение 10 No 8 (граница на установяване 3 mg/kg) в потребителски стоки, изработени от кожа, които са предназначени да влизат в продължителен контакт с човешкото тяло, не трябва да бъдат използвани. Наличните резултати от анализите показват, че хромовото дъбене не е било извършено съгласно международно признатия стандарт и според
§ 32(2) на Кодекса за храни и фуражи, продуктът не трябва да бъде пуснат на пазара.
Хром (VI) е едно от веществата, които Немската Изследователска Фондация [Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG] класифицира като изострящи чувствителността. Веществата, категоризирани като изострящи чувствителността могат да предизвикат алергични реакции при значителна част от населението.
        
2. нотификация № 0607/12 – Дамски велурени ръкавици 3593G, марка – неизвестна, нотифицираща страна – Финландия, страна на произход – Китай, производител – ZHEJIANG DEQING FLAG GLOVE CO.,LTD, No.16, Siping Road, Deqing Newcity, Zhejiang province, Китай;
Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Метод на тестване: Кожа ISO 17234-1


Продуктът представлява химическа опасност, тъй като съдържа азо-багрила, отделящи 424.2 mg/kg 4-аминоазобензен (CAS 60-09-3), което надвишава границата от 30 mg/kg. 4-аминоазобензенът може да причини рак. Продуктът не съответства на Регламента
REACH.
            
3. нотификация № 0619/12– Супер лепило - Extra Super Power – Цианакрилно лепило NET. 3g, марка – AdR (Angel del Rio S.L.), нотифицираща страна – Италия, страна на произход – Китай, производител – Pilot optics international Corp., Ltd Factory, Ci hu industry zone, Ou hai, Wenzhou add: 6th Floor, gate 1, Guo-da Plaza, Tang-jia-qiao Road, Wenzhou, Zhejiang, Китай;
Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Специалистите от Struttura Semplice di Rischio Industriale e Igiene Industriale (Звеното за Промишлена Опасност и Хигиена) към ARPA (Регионалната Агенция за Опазване на Околната Среда) в Пиедмонт са извършили анализи, за да установят наличието в препарата, съдържащ се в гореописаната туба, на ароматни и хлорирани разтворители, които съгласно Регламента REACH – Приложение XVII „Не трябва да се използват в концентрации равни на или по-големи от 0.1% от масата на веществата или препаратите, пуснати на пазара за продажба на широката общественост….”. Анализираните вещества са класифицирани като канцерогенни и/или мутагенни от страна на Европейската Общност или от други уважавани органи, анализиращи токсичността на веществата. Най-напред е бил извършен качествен анализ, който е установил, че в лепилото се съдържат голям брой компоненти, принадлежащи към различни химични групи, включително следните компоненти, които са класифицирани като опасни от Регламент (EC) No 1272/2008 (CLP): Дихлорометан: канцерогенен (2); Акрилонитрил: канцерогенен (1B), токсичен, дразнещ; Хлороформ:: канцерогенен (2), токсичен, дразнещ; 1,2-дихлороетан: канцерогенен (1B), токсичен, дразнещ; Метил метакриалат: дразнещ, изострящ чувствителността; Триетил фостат: токсичен.
Били са извършени следните количествени анализи, които са дали възможност да с еустанови наличието на ХЛОРОФОРМ в количество от 205 000 mg/Kg (20% W/w), 1,2 ДИХЛОРОМЕТАН в концентрация от 765 mg/Kg (0.08% W/w) и 1,2 ДИХЛОРОЕТАН в концентрация от 267 mg/Kg (0.03% W/w).
Следователно, извършените анализи са установили съдържание на ХЛОРОФОРМ, надвишаващо ограниченията, заложени в Приложение XVII на Регламента
REACH и наличие на други вещества в изключително вредни характеристики (ДИХЛОРОМЕТАН, 1,2-ДИХЛОРОЕТАН) в количества, които са много близки до границите, заложени от закона.
ARPA също така са установили, че на опаковката липсва партидния номер на производителя за идентифициране на материала, а също и че етикетирането не отговаря на стандартите за внос на европейския пазар. Този недостатък, който не може да се коригира от наличието на бар кода, не позволява идентифицирането на определена дефектна партида, която в последствие не може да бъде изтеглена от пазара, тъй като бар кодът е уникален код, който не зависи от производствената партида. Накрая, освен факта, че е канцерогенно и мутагенно, лепилото може да предизвика и алергични реакции и реакции, изострящи чувствителността. В такъв случай, с цел да се направи оценка на компетенцията, е необходимо да се вземат под внимание и другите компоненти, които са били идентифицирани в извършения качествен анализ и посочени в списъка, приложен към техническия доклад.
      

4. нотификация № 0639/12 – Пръстен, марка – Impulse,нотифицираща страна – Финландия, страна на произход – Китай, производител – неизвестен, износител – Grandful S. Limited Flat / Rm 806 Capitol Centre, 5-19 Jardine’s Bazaar, Causeway, Хонг Конг;
Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитанията/анализите и заключения:
Този продукт създава риск за здравето и непряк риск от замърсяване на околната среда, тъй като количеството кадмий  (изразен с химичното съкращение Cd - метал) надвишава ограничението от  0,01 % (i.e.100 mg/kg) от масата на металния материал.


Металният пръстен съдържа кадмий 16 % (w/w).

Тестът е проведен от Финландската митническа лаборатория.

                   

5. нотификация № INFO0051/12 – Обеци, марка – неизвестна, нотифицираща страна – Финландия, страна на произход – Китай, производител – неизвестен, износител – Shengzhen Shenhuali Import Export Co., Ltd, Shenzhen, Guangdong, Китай;

6. нотификация № 0672/12 – Къси дамски гумени ботуши, марка – неизвестна, нотифицираща страна – Германия, страна на произход – Китай, производител – неизвестен, износител – V-May Industry Limited, 21/F, New World Tower 1, 18 Queen’s RD, Хонг Конг;7. нотификация № 0743/12 – Обеци, марка – Lumica, нотифицираща страна – Финландия, страна на произход – Китай, производител – неизвестен, износител – Lumica Corporation,K.K. Lumica, 2-14, Kanzaki-Cho, Chuo-Ku, Osaka 540-0016, Япония;
Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Тези продукти представляват опасност за здравето, заради отделянето на никел. Равнището на отделяне на никел от металните части на обеците е 17-52 µg/cm²/седмица.

Тестването е извършено от Финландската Митническа Лаборатория.  


      
8. нотификация № INFO0062/12 – Небесен фенер Eco, марка – Няма марка, нотифицираща страна – Ирландия, страна на произход – Китай, производител – неизвестен, износител – Yiwu Nuyte Trade Co., Ltd, Yiwu, Zhejiang, Китай.
Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Продуктът представлява химическа опасност, тъй като въжената опора на горелката на небесните фенери съдържа нишки хризотилен азбест. Този продукт не съответства на Регламента REACH.
                    

На територията на област Ямбол не е открито наличие на цитираните продукти. Но във всеки случай потребителите трябва да бъдат внимателни. В случаи на установено наличие на горепосочените продукти, моля за подадете сигнал на тел. 046/663170 или на e-mail: rzi-yambol@mbox.contact.bg.

1 коментар:

  1. «Когда я как владелец малого бизнеса в сложной ситуации подавал заявку на ссуду для покупки своего здания, обычные банки сказали, что не могут мне помочь. Г-н Бенджамин, кредитный специалист, сел со мной, выслушал мою ситуацию и решил, что я стою рискуем. Вот и мы, 5 лет спустя, и я только что продлил свой кредит еще на 7 лет. Я не смог бы купить свое здание без помощи г-на Бенджамина, и буду им навсегда обязан им за то, что они дали мне шанс, когда никто другой не стал бы ".
    Я порекомендую вам связаться с кредитным специалистом г-ном Беном по приведенной ниже информации, если вам понадобится финансовая помощь. Г-н Бен Контактное лицо Whats-App: + 1-989-394-3740, а также электронная почта: 247officedept@gmail.com

    ОтговорИзтриване