вторник, 22 октомври 2013 г.

Банкова сметка за всички

Нови мерки ще дадат на всички европейци законово право да имат обикновена банкова сметка навсякъде в ЕС и ще улеснят преминаването от една банка към друга.
Днес електронните плащания все повече изместват плащанията в брой и всички се нуждаят от банкова сметка.
Въпреки това близо 25 милиона европейци, които биха искали да имат сметка, в момента нямат такава. На около 2,5 милиона от подалите заявление за сметка е било отказано по различни причини, една от които е, че са твърде бедни.
За хората без сметка в банка е трудно и дори невъзможно да получават заплатата или социалните си помощи, да превеждат пари или да правят покупки, изискващи дебитна или кредитна карта.
Европейската комисия се опита да помогне, като насърчи банките доброволно да намалят изискванията си. През изтеклите оттогава две години обаче почти нищо не се е променило.
Днес са необходими задължителни мерки, за да се гарантира, че всеки, който иска да си открие сметка, може да го направи. С предложенията на Комисията:
  • ще се даде възможност на всички европейци независимо от финансовото им положение да откриват обикновени разплащателни сметки навсякъде в ЕС и да извършват основни банкови операции;
  • ще се задължат банките да предоставят ясна информация за таксите за тези сметки и ще се създаде независим уебсайт за сравняване на тези такси във всяка страна от ЕС;
  • ще се създаде прост и бърз начин за титулярите на сметки да ги прехвърлят в друга банка или финансова институция навсякъде в ЕС.
Мерките ще помогнат на хората да избират най-подходящата за техните нужди сметка във всяка страна от Съюза. Хората ще имат полза и от по-конкурентния пазар, който може да доведе до по-ниски такси.
Банките ще имат полза от ограничаването на бюрокрацията и по-последователните правила в ЕС, които ще благоприятстват разширяването на дейността им.
Страните от ЕС ще могат да установяват национални правила, като например дали обиковените разплащателни сметки трябва да са безплатни за потребителите или не. Не всички банки ще трябва да предоставят такъв вид сметки на потребителите – държавите могат да поискат само една от тях да предоставя тези сметки.
Следващи стъпки
Предложенията на Комисията ще бъдат разгледани от лидерите на ЕС и от Европейския парламент. Ако бъдат приети, те могат да влязат в сила през 2014 г.
По информация от 

Няма коментари:

Публикуване на коментар