петък, 15 март 2013 г.

Информационна кампания за потребители

Информационни брошури за потребители разпространиха доброволците от Потребителски онлайн-център по повод Международния ден за защита на потребителя. Освен на хартиен носител в централната част на града, брошурите бяха разпратени и по електронните пощи на приятели, съученици и познати на доброволците. 
Потребителски онлайн-център "Умение" е създаден към Читалище "Умение-2003" със съдействието на Фондация “Работилница заграждански инициативи” по Програма “Общностно развитие и гражданско участие”, фонд “Хората решават” с финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.
Брошурата, отпечатана втори тираж със средства на читалището, можете да изтеглите от тук.

      

Няма коментари:

Публикуване на коментар