петък, 13 ноември 2015 г.

Само 6 обществени чешми са безопасни

Водата на само 6 обществени чешми в област Ямбол е годна за пиене, констатира Регионалната здравна инспекция. На нормите отговаря само водата от чешмите в Борисово, Вълча поляна, Лозенец, Войника, Люлин и в двора на манастира в село Кабиле, Всички останали чешми имат завишени норми на нитрати, ешерихия коли и други микроорганизми. Публикуваме пълния доклад на РЗИ.
Състояние на водата на местните водоизточници в Ямболска област, изследвани в РЗИ -Ямбол до 31.10.2015 година по физико химични и микробиологични показатели

Няма коментари:

Публикуване на коментар