неделя, 22 юли 2012 г.

КЗП прегледа общите условия на банките за потребителски и ипотечни кредити


Комисията за защита на потребителите стартира инициатива за преглед на общите условия на банките за потребителски и ипотечни кредити на физически лица. Целта на тази проверка е да се гарантира ефективност на действията в посока осигуряване, с активното съдействие на банките за максимално съответствие на тези условия със законовите изисквания и намаляване на възможностите за възникване на спорове и недоволства от банковите клиенти по такива причини. В резултат на подробното разглеждане на общите условия по ипотечни и потребителски кредити на всички 25 банки, предлагащи такива продукти на граждани, КЗП е изготвила към всяка от тях индивидуални препоръки за отстраняване на констатирани неясноти в определени клаузи или непълни съответствия с нормативните изисквания. Писма до посочените банки са изпратени от КЗП, като е определен срок за вземане на мерки за отразяване на препоръките. 
От КЗП признават, че повод за акцията е проявеният висок обществен интерес от страна на гражданите. Комисията ще продължи работата по тази инициатива, като планира да я доразвие и по отношение преглед на условията за клиентите при останалите финансови посредници, предлагащи небанкови финансови услуги. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар