вторник, 24 юли 2012 г.

Лошите заеми намаляват


Проблемните заеми за пръв път в последните 7 месеца намаляват дела си в общия кредитен портфейл на родните банки. Това се дължи на гражданите, които започват по-редовно да връщат заемите си. Лошите и преструктурирани кредити на гражданите през юни намаляват със 75 млн. лв. Фирмите обаче продължават да затъват в кризата, като само за месец проблемните им кредити нарастват с 80,1 млн. лв.

В резултат общият дял на лошите и преструктурирани банкови кредити през юни намалява до 23,55% (23,65% месец по-рано) от всички отпуснати заеми в страната, сочат данните на БНБ. Спадът обаче е само в процентно отношение, тъй като общата сума на проблемните кредити през юни нараства с 4,637 млн. лв. до общата сума от 9,909 млрд. лв. (9,904 млрд. лв. месец по-рано). Увеличението на обема на лошите заеми обаче е по-бавно от темповете на ръст на кредитирането. Към края на месец юни всички кредити в страната са на стойност 42,080 млрд. лева (41,880 млрд. лв. месец по-рано). Ръстът се дължи на скок в бизнес кредитирането от 215,36 млн. лева през месец юни, което компенсира лекото намаление от 0,01% (14,971 млн. лв.) в отпуснатите заеми за граждани (до общо 17,166 млрд. лв.). Така 65,2% от всички лоши и преструктурирани кредити в страната се дължат на бизнеса. Това обаче е нормално с оглед на факта, че фирми са взели 59,2% от всички кредити в страната.

Няма коментари:

Публикуване на коментар